Het groene erfgoed

Al bijna 85 jaar staan we bekend om onze slimme manier van omgaan met afval. De maatschappij leefbaar houden met oog voor volgende generaties: dat willen wij. We kunnen dat niet alleen en vragen u om samen deel te nemen aan het Van Happen Bomenproject.

Doneren kan al vanaf 12,50 euro. Er wordt dan een boom in Nederland en in het buitenland geplant.De teller staat op


Nederland en Costa Rica
0
bomen!

+

Donaties van Happen
0
bomen!

=

Totaal donaties
0
bomen!
 

Samen duurzaam ondernemen

Iedere dag streeft Van Happen Containers ernaar om samen met haar medewerkers, klanten, leveranciers en partners duurzaam te ondernemen. Hierbij kunt u vertrouwen op onze jarenlange ervaring en kennis én op de zorg dat onze dienstverlening en materieel altijd voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Voor duurzame afvalinzameling rijden wij flink wat kilometers. Wij kunnen door innovaties als routesoftware heel efficiënt zijn, maar de uitstoot helaas niet volledig voorkomen. Het afvangen van CO2 uitstoot in bomen is dan een logische volgende stap.

Waarom bomen?

Bossen zijn uitermate geschikt als middel om CO2 in op te slaan. Zij nemen de CO2 op uit de lucht en zetten deze om in zuurstof. Bomen bieden bescherming, zuiveren de lucht van het broeikasgas CO2, produceren zuurstof, leveren vruchten, hout, ze bieden onderdak en bescherming en gaan uitdroging en erosie van de bodem tegen. Een boom, mits duurzaam geplant, geeft de aarde meer terug dan dat zij neemt. Door het aanplanten en onderhouden van bossen levert u een concrete bijdrage aan een leefbare toekomst. Daarbij bieden bossen ook natuur om in te wandelen, spelen en recreëren.

"1 hectare bos vangt gemiddeld 10 ton CO2 per jaar af."Trees for All


De aankoop van een boom is inclusief verzorging voor de komende 50 jaar!

Doneer een boom!

Door een boom te doneren, draag je actief bij aan een fijnere leefomgeving en opname van het broeikasgas CO2. Wat nog mooier is: jouw boom vormt samen met die van Van Happen en andere donateurs straks een bos. Dit bos blijft groeien en neemt elk volgend jaar dat hij leeft CO2 op. Zo maken we gezamenlijk een groot verschil.

U kunt nu u verantwoordelijkheid nemen en samen met Van Happen Containers een positieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen. Samen creëren we dan een groenere wereld voor nu en voor later.

Kijk hier voor de mogelijkheden om direct een pakket keuze te maken.

Hoe werkt het?

Wij geloven in het afvangen van CO2 uitstoot door het planten van bomen en hebben daarom via Trees for All alvast ruimte gereserveerd om twee hectare bos te planten. Een deel in Nederland (Zuid-Holland en Flevoland) en een deel in Costa Rica. Het aantal bomen dat er per hectare wordt geplant is afhankelijk van het type boom en de locatie van het bos.

Van Happen plant sinds 2016 diverse hectares bos aan, in Nederland en het buitenland. Ons meest recente project is het Groene Woud, dicht bij onze roots. Lees meer over dit project op de site van onze partner Trees For All.

Onze pakketten

Plant nu 2 bomen in Nederland en Van Happen Containers plant er 1 extra! Bekijk de verschillende pakketten voor de mogelijkheden. Hoe meer bomen u doneert des te meer u ervoor terug krijgt. Klik op het aantal bomen dat u wil doneren voor de pakketsamenstelling en klik om uw bestelling in gang te zetten.

Alle donaties inzake het bomenproject worden volledig aangewend om bomen te planten. Alle organisatiekosten worden door Van Happen Containers gedragen. Er wordt een boekhouding bijgehouden van het bomenproject, die door een accountant wordt getoetst.

Deelnemers bomenproject

Schouten & Nelissen definieert duurzaam ondernemen als ondernemen met aandacht voor de mens, het milieu en de maatschappij waarin je functioneert. Volgens het people-planet-profit-principe streven we naar een verantwoord evenwicht tussen de financiële aspecten van de bedrijfsvoering en sociale en ecologische aspecten. Op onze site kunt u meer lezen over ons MVO beleid https://www.sn.nl/over-schouten-en-nelissen/maatschappelijke-verantwoordelijkheid-hoog-in-het-vaandel/
RDO Support compenseert na alle al genomen duurzaamheidsmaatregelen de resterende CO2 footprint met bomenaanplant. Planten van bomen is de beste manier om direct te werken aan het verminderen van de CO2 footprint op de aarde en creëert ook nog eens prachtige natuur!
"Van den Wijngaart BV; groene ondernemers van nature!"
"Samenwerken voor het van Happenbos , zit in onze natuur ."
Wij doen graag mee om onze bijdrage te kunnen leveren aan een Groene omgeving voor iedereen!
"Voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen is het belangrijk om bomen te planten. De omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie zal nog vele jaren duren. Al die tijd blijven we nog grote hoeveelheden CO2 uitstoten. En dat, terwijl er op dit moment al te veel CO2 in de atmosfeer zit! Dat veroorzaakt het broeikaseffect, waardoor de aarde opwarmt. Bomen kunnen de CO2 uit de atmosfeer halen, produceren zuurstof, reinigen de lucht en koelen de aarde af. Allemaal positieve effecten dus. Wij willen ons steentje daaraan bijdragen. Als iedereen iets doet heeft dit veel effect, terwijl het goed betaalbaar is."
"Iedere boom draagt bij aan een bet en schoner milieu. Als eigenaren van een boscamping vinden wij dit erg belangrijk"
"MVO zit verworven in de visie van de AVIA groep, waarvan Vollenhoven Olie deel uitmaakt. De beschikbaarheid van fossiele brandstoffen komt in de nabije toekomst onder druk te staan als gevolg van toenemende vraag. Dit tezamen met een groeiend milieubewustzijn en de opkomst van alternatieve energiebronnen zijn voortekenen, dat de energiemarkt gaat veranderen. De AVIA groep/ Vollenhoven Olie ziet deze ontwikkeling als een uitdaging en maakt zich sterk haar activiteiten aan de zich voortdurend veranderende marktomstandigheden aan te passen door actief aan het vernieuwingsproces deel te nemen vandaar dat wij het belangrijk vinden ons steentje als brandstofleverancier aan het Van Happenbos project bij te dragen daarnaast zijn we allebei lid van het Brabants Familiebedrijven Genootschap"